Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego La-Guna

 I.   Informacje ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem la-guna.pl (zwany dalej Sklepem) jest firma LA-GUNA, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 642-286-95-16
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Ceny produktów znajdujących się w sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową la-guna.pl.
 6. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@la-guna.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.la-guna.pl lub sieci społecznościowej facebook.


 II.   Oferta Sklepu

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie La-Guna są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej la-guna.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Informacje o produktach znajdujące się na stronach internetowych sklepu la-guna.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (zgodnie z  art. 71 Kodeksu Cywilnego). Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do wprowadzania w nich zmian.
 5. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów składających się na zamówienie Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego). Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep La-Guna zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówionych towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
III.   Ceny, płatności i dostawa
 
 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej la-guna.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy.
 3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez La-Guna zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 4. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

– przelew online z konta elektronicznego za pośrednictwem firmy „Przelewy 24”- w trakcie finalizacji zakupów, na stronie e-sklepu użytkownik znajdzie link kierujący go do strony www.przelewy24.pl, gdzie w bezpieczny sposób można dokonać płatności (połączenie szyfrowane).

– przelew bankowy na numer konta La-Guna: 13 1950 0001 2006 0044 3701 0001

– płatność online, kartą płatniczą lub kredytową online za pośrednictwem systemu PayPal

– “za pobraniem” – płatność przy odbiorze

 1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.
 2. Zamówione towary są doręczane w zależności od wybranego sposobu wysyłki:
  – kurier: 1-4 dni roboczych.
  – paczkomaty: 1-4 dni roboczych.
  – odbiór osobisty: Odbiór towaru na terenie Rybnika bądź bezpośrednio w siedzibie naszej firmy. W tym celu wystarczy przy składaniu zamówienia zaznaczyć opcję “odbiór osobisty” i wskazać dogodny dla Klienta termin odbioru.
 3. Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie (prosimy zapytania o koszty wysyłki kierować na maila: biuro@la-guna.pl)
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawcy. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem biuro@la-guna.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 6 Regulaminu. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu (paragon lub Faktura VAT).

IV.    Składanie zamówienia

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez sklep internetowy La-Guna oraz e-mailem na adres biuro@la-guna.pl.
 3. Aby dokonać zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego La-Guna, należy kliknąć link “Dodaj do koszyka”, znajdujący się przy opisie produktu. Po dodaniu wszystkich wybranych produktów do koszyka należy postępować zgodnie z instrukcjami, które umieszczone są na stronach sklepu. W każdej chwili można się rozmyślić i opróżnić koszyk lub zmienić jego zawartość poprzez zaznaczenie opcji „usuń” i potwierdzeniu zmian klawiszem „aktualizuj koszyk”. Istnieje możliwość dokonania zakupu zarówno z rejestracją jak i bez.
 4. Ostatnim etapem złożenia zamówienia jest wskazanie adresu, danych do umieszczenia na fakturze oraz wybór formy płatności i sposobu dostawy towaru. W przypadku wyboru opcji “Paczkomaty” prosimy w ostatniej rubryce “Uwagi do zamówienia” o wpisanie adresu bądź numeru paczkomatu, do którego ma zostać dostarczony produkt.
 5. Po wypełnieniu wszystkich pól zamówienia oraz potwierdzeniu przyjęcia warunków regulaminu, należy kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”. W ten sposób potwierdzamy złożenie zamówienia, co traktowane jest jako złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży zgodnej z treścią regulaminu. W przypadku wyboru opcji płatności “Paypal” lub “Przelewy24” zostaniemy automatycznie przekierowani do wybranego systemu transakcyjnego aby sfinalizować płatność.
 6. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia) drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 7. Jeśli Klient ma utworzone konto, w każdej chwili może sprawdzić stan realizacji zamówienia pod adresem przesłanym w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
 8. La-Guna może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 9. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od jego złożenia. Termin realizacji zamówienia wynosić od 2 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności (w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za towar oraz za jego wysyłkę).
 

 V.  Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sklepu podlegają zwrotowi.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz zwracany towar należy wysłać na adres: La-Guna Agnieszka Gańczorz, ul. Żorska 250c, 44-203 Rybnik.
 3. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: biuro@la-guna.pl.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 5. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, Sklep dokona Klientowi zwrotu wartości produktu (bez opłaty za przesyłkę) we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 6. Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient.

 VI. Reklamacje

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep wobec Klienta za wady fizyczne i prawne towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności wyżej powołanej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów   Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827.)
 4.  W przypadku stwierdzenia wady  dostarczonego towaru  Klient ma prawo złożenia  reklamacji.  Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby towaru.
 5. Opis przyczyny reklamacji z żądaniem reklamacyjnym , podaniem daty zakupu oraz wszelkich okoliczności uzasadniających reklamację należy przesłać wraz z reklamowanym towarem na adres : La-Guna Agnieszka Gańczorz, ul. Żorska 250c, 44-203 Rybnik,   lub pocztą elektroniczną  na adres: biuro@la-guna.pl.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail lub poczty tradycyjnej.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, natomiast koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 8.  Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
 9. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach,  ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym La-Guna wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym La-Guna.

VII. Polityka prywatności

 1. Zasady polityki prywatności dotyczą wszystkich produktów oferowanych przez serwis La-Guna i są skierowane do Klientów serwisu La-Guna.
 2. Firma La-Guna dostosowała się do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie 25 maja 2018 r.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest La-Guna z siedzibą w Rybniku, ul. Żorska 250c, 44-203.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  – poprzez gromadzenie plików “cookies”
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji, aktualizacji i żądania do zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@la-guna.pl lub listem poleconym na adres siedziby firmy:

  La-Guna Agnieszka Gańczorz
  Żorska 250c
  44-203 Rybnik

 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.la-guna.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

VIII. Dane osobowe Klientów

 1. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie. Zakres podanych danych osobowych może obejmować: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres do wysyłki.
 2. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 3. Informujemy, że dane osobowe Klientów podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym La-Guna, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów wspomnianej ustawy jest La-Guna z siedzibą w Rybniku, ul. Żorska 250c, 44-203. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami powołanej ustawy.
 4. Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i w żadnym razie nie będą ujawniane osobom trzecim, a po wykorzystaniu będą w sposób trwały usuwane. Państwa adres e-mail  może także zostać użyty w celu dostarczenia informacji na temat produktów dostępnych w sklepie internetowym w ramach przesyłanego newslettera, na co wyrażają Państwo odrębną zgodę.

IX.     Pliki cookies

 1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
 8. Prosimy, aby swoją decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookies podjęli Państwo bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową.
 9. Zmiany w Polityce Prywatności
 10. Sklep internetowy La-Guna zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

X.  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 listopada 2017r.